Javna agencija RS za varnost prometa izdaja na podlagi internega Pravilnika o priznanjih in novejših sprememb priznanja na področju prometne preventive in prizadevanju za večjo prometno varnost.

Priznanja AVP se podeljujejo posameznikom ter društvom, podjetjem, zavodom, združenjem in drugim organizacijam za njihov prispevek k večji varnosti v prometu:

  • za razvijanje preventivnega in pedagoškega dela,
  • za dolgoletno uspešno delo v organizacijah, ki vodijo delo, spodbujajo akcije ali sodelujejo na področju preventive in vzgoje v prometu,
  • za izjemne dosežke na raziskovalnem in razvojnem področju,
  • za publicistično delo,
  • za izjemne dosežke in inovacije na drugih področjih, ki so pomembni za varnost v prometu,
  • za vzorno vedenje v prometu

Priznanja AVP so:

  • Znak AVP (bronasti, srebrni ali zlati)
  • Jubilejna plaketa AVP
  • Svečana listina AVP

Pravilnik o priznanjih

Trenutno ni odprtega razpisa

Prejemniki Svečane listine