Učitelji – koordinatorji prometne vzgoje

V okviru osnovnih šol skladno z učnimi načrti in programi ter letnim delovnim načrtom posameznega zavoda izvajajo vsebine prometne vzgoje t.i. koordinatorji prometne vzgoje. Priporočljivo je, da se na šoli določi učitelja, ki koordinira izvajanje aktivnosti, ki je usposobljen ter tudi navzven sodeluje z občinskimi Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV), Policijo in drugimi deležniki na lokalni ravni. Občinski SPV so zakonsko opredeljeni, da izvajajo in koordinirajo nacionalne akcije, naloge preventive ter prometne vzgoje na lokalni ravni. Priporočamo, da se učitelji s predstavniki lokalnih SPV čimprej povežejo, saj jim bodo olajšali izvedbo preventivnih prometnih aktivnosti in za šolo naročili preventivna gradiva, ki jih pripravlja AVP.

Vloga koordinatorja prometne vzgoje je:

  • organizacija kolesarskih izpitov, za katero mora predhodno opraviti Usposabljanje učiteljev v OŠ za izvajanje kolesarskih izpitov (Zavod RS za šolstvo),
  • koordinacija in priprava Načrtov šolskih poti ter sodelovanje pri predlogih in urejanju šolskih poti,
  • organizacija prometnih dni na šolah (s koordinacijo drugih strokovnih delavcev, načrtovanih aktivnosti ter morebitnih zunanjih izvajalcev: policija, NVO, zdravstveno osebje),
  • sodelovanje v različnih prometno-preventivnih programih: tekmovanje Kaj veš o prometu, Bodi preViden, Pasavček ter drugih,
  • koordinacija za zagotavljanje potrebnih preventivnih gradiv, ki jih zagotavljamo na AVP preko občinskih SPV.

V okviru vrtcev, srednjih šol ter drugih vzgojno-izobraževalnih zavodov priporočamo, da se prepozna učitelja, ki bi lahko spodbujal in koordiniral aktivnosti ter sodeloval s posameznimi občinskimi SPV ter sosednjimi osnovnimi šolami.

Usposabljanje učiteljev za izvajanje kolesarskih izpitov skladno s Programom usposabljanja za vožnjo kolesa poteka preko Zavoda RS za šolstvo v okviru stalnega strokovnega izpopolnjevanja v seminarju Prometna vzgoja v OŠ.

Na AVP se zavzemamo za jasnejše vrednotenje dela učiteljev, ki pokrivajo vsebine prometne vzgoje. Koordinatorji lahko zagotavljajo kontinuirano izobraževanje in ozaveščanje otrok in mladostnikov po celotni vertikali in skrbijo, da so celotne generacije učencev vključene v programe prometne vzgoje, zato je njihova vloga nadvse pomembna.

Če želite kot učitelj z naše strani prejemati novice na področju prometne vzgoje, prejemati vabila na izobraževanja in biti seznanjeni z našimi najnovejšimi gradivi, nas kontaktirajte na prometna.vzgoja@avp-rs.si.