Kaj je tekmovanje Kaj veš o prometu?

Vzgoja kolesarjev je dandanes še toliko bolj pomembna, saj med otroci prevladuje nezdrav sedeč način življenja, v luči trajnostne mobilnosti pa moramo vzgajati bodoče kolesarje, ki bodo varno kolesarili vsak dan. Naj se prometna vzgoja ne zaključi s kolesarskim izpitom, ampak spodbudimo otroke in mladostnike, da bodo nabirali še kako potrebne izkušnje v prometu že zdaj.

Tekmovanja Kaj veš o prometu so dodatna spodbuda za učenje prometnih pravil, razvijanje spretnosti in pravilne vožnje v prometu, ki jih organizirajo šole v sodelovanju z občinskimi Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. So tradicionalna oblika preventivnih akcij za kolesarje, ki potekajo od ravni šol, občin, regij in na nacionalni ravni.

Na tekmovanjih Kaj veš o prometu sodelujejo učenci od 5. do 9. razreda osnovne šole s kolesi, ter učenci 8. in 9. razreda in dijaki srednjih šol po opravljenem izpitu AM kategorije s kolesi z motorjem. Tekmovanje poteka tako na šolski ravni, na ravni občin, regij ter nazadnje na državni ravni. AVP skrbi za vsebinsko zasnovo tekmovanj in organizacijo državnega tekmovanja.

Sama tekmovanja se zasnovana tako kot kolesarski izpiti, in sicer iz:

  • teoretičnega dela o poznavanju cestno-prometnih predpisov, ki poteka preko spletnega portala,
  • spretnostne vožnje na poligonu,
  • praktične vožnje v prometu.

Agencija v začetku koledarskega leta objavi razpis za izvedbo tekmovanja z vsemi pravili. V tem času izvede tudi usposabljanje za učitelje mentorje. Prav tako zagotovi vsa gradiva za izvedbo tekmovanj na regijski in državni ravni (medalje, diplome in priznanja).


Kakšne so koristi udeležbe za sodelujoče na tekmovanju?

  • Tekmovanje je enakovredno drugim tekmovanjem na šolah in dobre uvrstitve učencev štejejo pri napredovanju učiteljev, učencem pa se lahko upošteva kot dosežek za nadaljnje šolanje, na primer pri pridobivanju štipendije.
  • Učitelji mentorji in učenci prejmejo potrdila o sodelovanju.
  • AVP nudi izobraževanja, vsa gradiva in podporo v času izvedbe tekmovanja brezplačno.
  • Učitelji mentorji in najboljši učenci prejmejo različne praktične nagrade.
  • Učenci pridobijo neprecenljive izkušnje v prometu in obnovijo teoretično znanje.

Želimo si, da se nam na tekmovanju »Kaj veš o prometu?« pridruži tudi vaša šola.

Za več informacij smo vam na voljo na spv@avp-rs.si.