Delo nevladnih organizacij (NVO) je pomembno tudi pri zagotavljanju prometne varnosti. Ker ste naš nepogrešljivi partner pri doseganju skupnega cilja VIZIJA NIČ , vam posredujemo nekaj osnovnih informacij iz Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg) za pridobitev statusa NVO v javnem interesu na področju prometne varnosti.

Informacije za pridobitev statusa NVO v javnem interesu