Javna agencija RS za varnost prometa (v nadaljevanju AVP) je nosilec podpore in sodelovanja ter sofinanciranja projektov civilne družbe na področjih, ki so ključna za varnost cestnega prometa. 
Namen javnega poziva je izbira preventivnih projektov s področja zagotavljanja večje varnosti v cestnem prometu in v podporo nacionalnim preventivnim akcijam, ki jih  AVP v letu 2022 sofinancira. Cilj javnega poziva je finančna podpora projektom nevladnih organizacij, ki so po vsebini in namenu usklajeni z Resolucijo o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 (Uradni list št. 39/2013 z dne 24. 4. 2013), predstavljajo dodano vrednost pri izvedbi nacionalno koordiniranih preventivnih aktivnosti in dopolnjujejo paleto aktivnosti organov in organizacij, ki se aktivno vključujejo v izvedbo nacionalnih preventivnih akcij.
Arhiv JP : https://www.avp-rs.si/preventiva/nevladne-organizacije/splosno/

Sofinancirane organizacije v letu 2022:
V letu 2022  AVP v okviru Javnega poziva za sofinanciranje preventivnih projektov nevladnih organizacij za leto 2022 sofinancirala 29 projektov, ki jih je prijavilo in izvedlo 18  nevladnih organizacij. Projekti po svoji vsebini in aktivnostih dodatno pripomorejo k prometni varnosti v RS.Projekti so bili sofinancirani v skupnem znesku 150.000,00: