Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor je v skladu s Pravilnikom Javne agencije RS za varnost prometa, oblikoval predlog za podelitev priznanj Bronasti, Srebrni in Zlati znak AVP. Svečana podelitev priznanj AVP najbolj zaslužnim posameznikom za njihovo večletno neprekinjeno delo na preventivnem področju in za njihov prispevek k večji varnosti v prometu je potekala v četrtek, 6. junija 2024 v kabinetu župana Mestne občine Maribor.

Priznanja je podelil župan g. Aleksander Saša ARSENOVIČ. V nagovoru je poudaril pomen zagotavljanja varnosti v prometu in se nagrajencem zahvalil za opravljeno delo.

Bronasti znak AVP, ki se podeljuje posameznikom za 3 in več letno uspešno delo na preventivnem področju je prejel g. Filip BREZNIK, dolgoletni prostovoljec v SPV MOM, zaposlen v Primotehna d.o.o. Srebrni znak AVP, ki se podeljuje posameznikom za 5 in več letno uspešno delo na preventivnem področju je prejel g. Bogomir BREČKO, mentor prometne vzgoje na Srednji prometni šoli Maribor. Zlati znak AVP, ki se podeljuje posameznikom za 10 in večletno uspešno delo na preventivnem področju pa je prejel g. Branko KOZAR, poklicni motorist reševalec, ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ.

Ob zaključku svečane podelitve priznanj AVP, se je nagrajencem zahvalil podpredsednik SPV MOM, g. Denis KOCBEK in poudaril pomen prostovoljnega dela pri zagotavljanju varnosti najranljivejših udeležencev v cestnem prometu.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor