Tehniški dan o prometni varnosti s sedmošolci Osnovne šole Braslovče

Predlogi mladih, ki so imeli glavno besedo na tehniškem dnevu o prometni varnosti na Osnovni šoli Braslovče, so doživeli veliko odobravanje zbranih – predvsem župana Občine Braslovče Tomaža Žoharja, ki je poudaril, da se bodo na občini zavzeli za čim večjo uresničitev predlogov. Te bodo v Zavodu VOZIM, ki so tehniški dan organizirali, skupaj z mladimi še bolj konkretizirali in jih predali občinskim predstavnikom.


Braslovče, 23. 2. 2024 – Petek pred zimskimi počitnicami so sedmošolci na Osnovni šoli Braslovče izkoristili za učenje o prometni varnosti. V Zavodu VOZIM so za njih organizirali tehniški dan o prometni varnosti, ki mladim omogoča globlje razumevanje pomembnosti varne vožnje in spoštovanja prometnih predpisov. K sodelovanju so povabili tako gasilce iz lokalnega PGD Braslovče, policiste s PP Žalec ter predstavnike Zdravstvenega doma Žalec.
Dogodka se je udeležila tudi Dragica Sternad Pražnikar iz sektorja za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Agencije za varnost prometa, aktivnosti pa je popestril kuža Pazi Zavarovalnice Triglav.


Prav mladi, 58 sedmošolcev OŠ Braslovče, so imeli na tehniškem dnevu glavno besedo. S pomočjo aplikacije Drajv Zavarovalnice Triglav so analizirali kršitve v svoji občini in pripravili odlične predloge za izboljšanje prometne varnosti med občani. Razmišljali so najprej o tem, kaj lahko sami ali njihovi starši naredijo za večjo prometno varnost, a izpostavili predvsem, da so zelo ogroženi kot pešci in kolesarji zaradi prevelikih hitrosti in premikov telefonov na cesti. Občino pa so opozorili na nekaj ključnih stvari, ki so v njihovi domeni. Med drugim so izpostavili parkiranja na pločnikih v mestu, kar otežuje varnost pešcev, nepreglednost cest in križišč, premalo kolesarskih poti ter možnosti povečanja javne razsvetljave. Kot zelo nevarno so izpostavili tudi križišče na državni regionalni cesti proti Zgornji Savinjski dolini, kjer bi želeli imeti semafor ali krožišče, da bi varneje prečkali cesto. Župan Tomaž Žohar, ki je že uvodoma poudaril, da je varnost na vseh področjih ključna vrednota Občine Braslovče, je podal mnenje o odličnosti predanih predlogov ter predstavil kar nekaj infrastrukturnih projektov, ki se bodo v prihodnje odvijali na občini. Konkretnejše predloge najbolj problematičnih točk v občini bodo v Zavodu VOZIM skupaj z mladimi tudi pripravili in jih posredovali.


Predstavitvi predlogov je sledil ambasador Janez Hudej, ki je mladim predstavil svojo izkušnjo s prometom, ki ga je prikovala na invalidski voziček. Sledil mu je nagovor Jakoba Udriha s Policijske postaje Žalec, ki je predstavil uvid policista na pomen upoštevanja cestno-prometnih predpisov. Nato so se mladi v skupinah udeležili izkustvenega dela tehniškega dne. »Prav izkustveni del današnjega dne vam bo predstavil vpogled v kršitve in kako lahko v prometu ravnate odgovorno, na to pa opozorite tudi svoje starše,« so uvodoma izpostavili predstavniki Zavoda VOZIM. Izkustveni del je potekal na sedmih postajah, in sicer: e-skiro simulator, naletne tehtnice in reakcijski čas, igra distrakcija, prva pomoč ZD Žalec, predstavitev dela PP Žalec ter PGD Braslovče, risali so tudi risbe na temo prometne varnosti.

Tehniški dan je predstavljal ključen korak k izboljšanju varnosti v prometu, saj so mladi prevzeli aktivno vlogo pri izpostavljanju pomembnih problemov, kot so prekomerna hitrost in uporaba telefonov med vožnjo. S svojimi predlogi bodo prispevali k bolj varnim cestam in odgovornejšemu ravnanju v prometu v lokalnem okolju. Ob tem so bili otroci polni vneme in navdušenja, saj so spoznali, da imajo moč, da spreminjajo svojo okolico. Skozi celoten dogodek so izražali radovednost in željo po izboljšavah, kar kaže na njihovo zavedanje in odgovornost do lastne varnosti ter varnosti vseh udeležencev v prometu. Pomembno je sodelovanje med mladimi, občino ter različnimi organizacijami, saj le tako lahko uresničimo njihove predloge in zagotovimo varnejšo prometno prihodnost.

Kako so tehniški dan doživeli sedmošolci OŠ Braslovče, so predstavile Zoja Jager 7.c, Zala Jelen 7.c, Nina Kočevar 7.a in Katarina Sušak 7.b., ki ustvarjajo v novinarskem krožku.

V petek, 23. 2. 2024, smo imeli sedmošolci Osnovne šole Braslovče tehniški dan na temo PROMETNA VARNOST V OBČINI BRASLOVČE, ki ga je organiziral Zavod VOZIM. Dan se je začel z izdelavo plakatov, ki smo jih naslednjo uro predstavili g. županu Tomažu Žoharju. Gospod župan nam je obljubil, da bo čim več naših predlogov in želja poizkušal uresničiti. Na predstavitvah smo izvedeli, kje je največ prekoračitev hitrosti − teh je največ na glavni cesti Male Braslovče. Po naših predstavitvah je sledil govor g. župana, nato pa se nam je pridružil g. Janez Hudej iz Zavoda Vozim, ki je zaradi nesreče na invalidskem vozičku. Predstavil nam je svojo zgodbo, kaj se mu je zgodilo in kakšne posledice je prineslo v njegovo življenje.

Nato sta se nam pridružila g. policist Jakob Udrih iz policijske Postaje Žalec in seveda KUŽA PAZI, ki smo ga bili vsi zelo veseli. Gospod Jakob nam je povedal nekaj o njegovem delu, nato so se nam pridružili še drugi gostje. Skupaj smo naredili prečudovito skupinsko fotografijo.

Nazadnje smo se še malo podružili z maskoto KUŽA PAZI ter se porazdelili v skupine. Po skupinah smo se sprehodili po sedmih delavnicah. Pri prvi delavnici smo natančneje spoznali delo policistov, v drugi delavnici delo gasilcev PGD Braslovče. Na tretji delavnici smo spoznali delo ZD Žalec, kjer so nam prikazali pravilno oživljanje ljudi s pomočjo defibrilatorja. Na četrti delavnici smo preko simulacije preizkusili vožnjo na e-skiroju, ki nam je bila zelo všeč. Na peti delavnici smo narisali risbice na temo tehniškega dne. Pri šesti delavnici smo preizkusili naletne tehtnice in reakcijski čas. Ugotovili smo, da če se zaletimo pri hitrosti 30 km/h, tehtamo 8-krat več, če pa se zaletimo prihitrosti 90 km/h, pa tehtamo kar 80-krat več. Pri sedmi delavnici smo z različnimi igrami ugotovili, da ne moremo hkrati delati več stvari, tako kot ne moremo hkrati voziti avtomobila in gledati na telefon. S tem so se tudi zaključile delavnice. Policisti in gasilci so nas za konec povabili še k ogledu njihovih vozil, ki so se nam zdela zelo zanimiva. Tako se je zaključil naš pester in nadvse poučen tehniški dan, ki je otvoril začetek naših zimskih počitnic.